Aurora Stripes over Levi lake.

Aurora Stripes over Levi lake. Photo by Alexander Kuznetsov.

Aurora Stripes over Levi lake.